Εργαστήριο Σεισμολογίας

Ελληνική Βάση Μακροσεισμικών Δεδομένων

pic

Η πρώτη έκδοση της Ελληνικής Βάσης Μακροσεισμικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΒΜΔ.ΕΚΠΑ)
περιέχει ιστορικούς σεισμούς με επίκεντρο στην Ελληνική επικράτεια και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Η ΕΒΜΔ.ΕΚΠΑ είναι σε φάση ανάπτυξης και περισσότερα σεισμικά δεδομένα θα προστεθούν στο μέλλον.

Η ΕΒΜΔ.ΕΚΠΑ δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να παρακολουθήσει:
α) Για κάθε σεισμό την κατανομή των μακροσεισμικών δεδομένων ανά τοποθεσία σε όρους
της Ευρωπαϊκής Μακροσεισμικής Κλίμακας (EMS98)
β) Τη Σεισμική Ιστορία κάθε τοποθεσίας με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία

Αναζήτηση στην ΕΒΜΔ.ΕΚΠΑ ανά*:
α) Σεισμό
β) Τοποθεσία

Εργασίες με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε η ΕΒΜΔ.ΕΚΠΑ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: AHEAD,Ευρωπαϊκό Αρχείο Δεδομένων Ιστορικών Σεισμών.
"Έργο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων, από την ΕΕ, Προγραμμάτων NERIES και SHARE"

Συγγραφείς: Β. Κουσκουνά, Γ. Σακκάς και Κ. Μακρόπουλος

με τη συνδρομή των Ν. Σακελλαρίου & Ι. Μισαηλίδη

ΕΒΜΔ.ΕΚΠΑ Παραπομπή

Η Ελληνική Βάση Μακροσεισμικών Δεδομένων χρησιμοποιεί το λογισμικό MIDOP, Macroseismic Intensity Data Online Publisher,
του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής & Ηφαιστειολογίας (INGV).

*Η Αναζήτηση στην ΕΒΜΔ.ΕΚΠΑ απαιτεί τη χρήση SVG Viewer

Τελευταία Ενημέρωση:
27 Σεπτεμβρίου 2013

Για ερωτήσεις ή δεδομένα παρακαλώ επικοινωνήστε με τους
Β. Κουσκουνά ή Γ. Σακκά