Εργαστήριο Σεισμολογίας

Ελληνική Βάση Μακροσεισμικών Δεδομένων, Χάρτες Μέγιστης Εδαφικής Επιτάχυνσης σε άμεσο χρόνο

English version

Επιλεγμένοι σεισμοί του Ελληνικού χώρου
Σεισμός Ζακύνθου (Οκτώβριος 2018, τελική λύση)
Σεισμός Κω Mw 6.6 (Ιούλιος 2017, τελική λύση)
Σεισμός Μυτιλήνης Mw 6.1 (Ιούνιος 2017, τελική λύση)
Σεισμός Κόνιτσας Mw 5.3 (Οκτώβριος 2016)
Σεισμός Πύργου Mw 5.1 (Φεβρουάριος 2016)
Σεισμός Λευκάδας Mw 5.9 (Νοέμβριος 2015)
Σεισμός Κάσου-Καρπάθου Mw 6.1 (Απρίλιος 2015)

Περιγραφή:

Χάρτες κατανομής Μέγιστης Εδαφικής Επιτάχυνσης (PGA - cm/s2) και Μέγιστων Εδαφικών Περιστροφικών επιταχύνσεων (PGR - mrad/s2) των τελευταίων 10 ημερών για σεισμούς μεγεθών (M ≥ 3.5) στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού χώρου. Τα δεδομένα (αυτόματες επιλύσεις) προέρχονται από το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου ΑΘηνών. Ο αλγόριθμος έχει σχεδιασθεί με τρόπο ώστε ο χρήστης να παρακολουθεί τις βελτιώσεις στην αυτόματη επίλυση του σεισμικού επικέντρου. Οι χάρτες παράγονται αυτόματα χωρίς την επίβλεψη και διόρθωση σεισμολόγου.
Ο αλγόριθμος έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα/περιβάλλον MATLAB.
Η κατανομή PGA αναπτύχθηκε αρχικά στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου GRECO-RISKS Hellenic Natural-Hazards-Risk-Management System of Systems και βελτιώθηκε από τον Σακκά (2016). Η κατανομή των μέγιστων εδαφικών περιστροφικών επιταχύνσεων (PGR) βασίζεται στη Διδακτορική διατριβή του Γ. Σακκά με τίτλο "Υπολογισμός και επεξεργασία της περιστροφικής συνιστώσας της σεισμικής κίνησης στον Ελληνικό χώρο". Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το κείμενο πνευματικών δικαιωμάτων και την αποποίηση ευθύνης. Χρήση με δική σας ευθύνη.

Συγγραφείς:
PGA: Γ. Σακκάς, Β. Κουσκουνά, Γ. Καβύρης, Ν. Σακελλαρίου και Ι. Μισαηλίδης
PGR: Γ. Σακκάς

Για ερωτήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με Β. Κουσκουνά ή Γ. Σακκά


Πνευματικά Δικαιώματα: Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής ανήκουν στους συγγραφείς και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα περιεχόμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για επιστημονικούς σκοπούς, με την αντίστοιχη βιβλιογραφική αναφορά. Απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση και πιθανά κέρδη εκτός και αν υπάρχει γραπτή άδεια από τους συγγραφείς. Τα δεδομένα δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν, έστω και μερικώς, ως δεδομένα εισόδου σε βάσεις δεδομένων, καταλόγους ή άλλες ιστοσελίδες χωρίς την γραπτή άδεια των συγγραφέων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της ιστοσελίδας, έστω και μερικώς, ή για την παραγωγή αντιγράφων εκτός και αν υπάρχει γραπτή άδεια των συγγραφέων.

Αποποίηση ευθύνης: Παρόλο που οι συγγραφείς και το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχουν τα πιο αξιόπιστα δεδομένα, κανενός είδους εγγύηση, παρέχεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και αξιοπιστία των διαθέσιμων δεδομένων και χαρτών. Οι κάθε είδους χρήστες παρακαλούνται να λαμβάνουν υπόψη τη φύση των δεδομένων και χαρτών προσεκτικά, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά την προσωπική ή δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με επιχειρήσεις με οικονομικές ή επιχειρησιακές επιπτώσεις. Κάθε είδους συμπέρασμα ή ενέργειες που προκύπτουν από το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.